За нас

Ние работим за вас.

БЕЗУПРЕЧНИ ПОЗНАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО

Висококвалифицираният екип от специалисти, изграден от хора с дългогодишен опит в производството на алуминиеви профили, осигурява продукти отговарящи на всички пазарни изисквания.

ВИСОКИ СТАНДАРТИ НА ПРОДУКЦИЯТА

Водещо за компанията е постоянното поддържане на високи стандарти в качеството на произвежданата продукция. Това се определя и като един от основните ангажименти към клиенти и партньори.

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ

От първостепенна важност за компанията е максимално да покрива очакванията на клиентите. Бързата реакция, гъвкавостта при вземане на решения, правилното отчитане на пазарните тенденции са едни от основните фактори, които спомагат за поддържане на високи нива на клиентската удовлетвореност.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Компанията е отговорна към околната среда, използвайки енергоефективни решения водещи до намаляване на вредните емисии в атмосферата. Алуминиевите профили са напълно рециклируеми и не замърсяват околната среда.

МОДЕРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Роял профил разполага с производствено оборудване от ново поколение, което позволява да се постигне високи качество и ефективност при всеки един производствен процес.

УВАЖЕНИЕ КЪМ ЦЕННОСТИТЕ

Силата на компанията е изграждане на добри партньорски взаимоотношения със всички свои контрагенти – доставчици и клиенти. В основата на това са поставени взаимното доверие, уважение, коректност и взаимопомощ.

534

осъществени проекти

680

Видове профили

452

Доволни клиенти

Приложения

Алуминиевите профили имат широко и многообразно приложение в съвременната архитектура и строителство.

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Алуминият е един от най-популярните материали сред архитекти, дизайнери и строители.

транспорт

Използването на алуминиеви профили и детайли в транспортните средства позволява повече ефективност.

реклама

Значителен дял от материалите използвани в рекламната индустрия се заема от алуминиеви профили.

соларна индустрия

Специално проектираните и разработени алуминиеви профили са използват за монтаж на конструкции за фотоволтаични системи.

Продукти

Направи запитване

    партньoри

    bg_BGBulgarian